Monitorering: Nettverk

11:23: Nettverket er nå oppe igjen. Vi overvåker situasjonen inntil videre.

11:23: The network is now back. We are monitoring situation for now.

Både kablet og trådløst nettverk er nede. Vi jobber med å løse problemet.

Both cabled and wireless network is down. We are working to solve the issue.

Legg igjen en kommentar